MUA VÉ ONLINE

(*) Chọn vào suất chiếu để đặt vé trực tuyến

MEGA GS CAO THẮNG
Chọn phim
Chọn ngày
QUÁI VẬT SĂN ĐÊM - SPUTNIK [C18]

16

10

QUÁI VẬT SĂN ĐÊM - SPUTNIK [C18]
TIỆC TRĂNG MÁU - BLOOD MOON PARTY [C18]

23

10

TIỆC TRĂNG MÁU - BLOOD MOON PARTY [C18]
ĐẠI DỊCH XÁC SỐNG - ALONE

23

10

ĐẠI DỊCH XÁC SỐNG - ALONE
TAY ĐẤM MỸ -  AMERICAN FIGHTER [C18]

16

10

TAY ĐẤM MỸ -  AMERICAN FIGHTER [C18]
DẠ QUỶ RỪNG SÂU - THE WIDOW [C18]

02

10

DẠ QUỶ RỪNG SÂU - THE WIDOW [C18]
hot
RÒM [C18]

25

09

RÒM [C18]
THANG MÁY - THE LIFT

30

10

THANG MÁY - THE LIFT
PHÙ THỦY HỌC ĐƯỜNG - THE CRAFT: LEGACY

30

10

PHÙ THỦY HỌC ĐƯỜNG - THE CRAFT: LEGACY
SÀI GÒN TRONG CƠN MƯA

06

11

SÀI GÒN TRONG CƠN MƯA
TÍ HON HẬU ĐẬU - THE ELFKINS BAKING - A DIFFERENCE

16

10

TÍ HON HẬU ĐẬU - THE ELFKINS BAKING - A DIFFERENCE
Ô KÊ CHỊ ĐẠI - OKAY MADAM

21

08

Ô KÊ CHỊ ĐẠI - OKAY MADAM
NHỮNG CÔ VỢ HÀNH ĐỘNG

07

08

NHỮNG CÔ VỢ HÀNH ĐỘNG
hot
NỮ THẦN CHIẾN BINH 1984 - WONDER WOMAN 1984

14

08

NỮ THẦN CHIẾN BINH 1984 - WONDER WOMAN 1984
hot
GÓA PHỤ ĐEN - BLACK WIDOW

06

10

GÓA PHỤ ĐEN - BLACK WIDOW
hot
CHỊ MƯỜI BA 2 - 3 NGÀY SINH TỬ

18

12

CHỊ MƯỜI BA 2 - 3 NGÀY SINH TỬ
hot
VÙNG ĐẤT CÂM LẶNG 2 - A QUIET PLACE PART II

04

09

VÙNG ĐẤT CÂM LẶNG 2 - A QUIET PLACE PART II
ARCTIC DOGS

24

07

ARCTIC DOGS
TIỆC TRĂNG MÁU - BLOOD MOON PARTY [C18]

23

10

TIỆC TRĂNG MÁU - BLOOD MOON PARTY [C18]