MUA VÉ ONLINE

(*) Chọn vào suất chiếu để đặt vé trực tuyến

MEGA GS CAO THẮNG
Chọn phim
Chọn ngày
KẺ TRỘM MẶT TRĂNG

05

07

KẺ TRỘM MẶT TRĂNG
TRƯ BÁT GIỚI: ĐẠI NÁO THẾ GIỚI MỚI

21

06

TRƯ BÁT GIỚI: ĐẠI NÁO THẾ GIỚI MỚI
NẾU GẶP LẠI EM TRÊN NGỌN ĐỒI HOA NỞ

21

06

NẾU GẶP LẠI EM TRÊN NGỌN ĐỒI HOA NỞ
CHUYỆN MA GIẢNG ĐƯỜNG - NĂM 3

21

06

CHUYỆN MA GIẢNG ĐƯỜNG - NĂM 3
CÙNG EM Ở NGÀY THẾ GIỚI KẾT THÚC

21

06

CÙNG EM Ở NGÀY THẾ GIỚI KẾT THÚC
NỌC ĐỘC - STING

21

06

NỌC ĐỘC - STING
CỬU LONG THÀNH TRẠI: VÂY THÀNH

14

06

CỬU LONG THÀNH TRẠI: VÂY THÀNH
GIA TÀI CỦA NGOẠI

07

06

GIA TÀI CỦA NGOẠI
NHỮNG MẢNH GHÉP CẢM XÚC 2 - INSIDE OUT 2

14

06

NHỮNG MẢNH GHÉP CẢM XÚC 2 - INSIDE OUT 2
THẦY TRỪ TÀ - THE EXORCISM

14

06

THẦY TRỪ TÀ - THE EXORCISM
BẪY NUỐT MẠNG - THE PLOT

14

06

BẪY NUỐT MẠNG - THE PLOT
NGÔI ĐỀN KỲ QUÁI 4 - PEE NAK 4

27

05

NGÔI ĐỀN KỲ QUÁI 4 - PEE NAK 4
HAIKYU!!: TRẬN CHIẾN BÃI PHẾ LIỆU

17

05

HAIKYU!!: TRẬN CHIẾN BÃI PHẾ LIỆU
LẬT MẶT 7: MỘT ĐIỀU ƯỚC

26

04

LẬT MẶT 7: MỘT ĐIỀU ƯỚC
MÙA HÈ ĐẸP NHẤT

28

06

MÙA HÈ ĐẸP NHẤT
VÙNG ĐẤT CÂM LẶNG: NGÀY MỘT

28

06

VÙNG ĐẤT CÂM LẶNG: NGÀY MỘT
LỐC XOÁY TỬ THẦN - TWISTERS

19

07

LỐC XOÁY TỬ THẦN - TWISTERS
Deadpool 3: DEADPOOL & WOLVERINE

26

07

Deadpool 3: DEADPOOL & WOLVERINE
QUÁI VẬT KHÔNG GIAN: ROMULUS

16

08

QUÁI VẬT KHÔNG GIAN: ROMULUS
KHÔNG NÓI ĐIỀU DỮ

13

09

KHÔNG NÓI ĐIỀU DỮ
TRANSFORMERS MỘT

20

09

TRANSFORMERS MỘT
JOKER: FOLIE À DEUX ĐIÊN CÓ ĐÔI

04

10

JOKER: FOLIE À DEUX ĐIÊN CÓ ĐÔI
ROBOT HOANG DÃ - THE WILD

11

10

ROBOT HOANG DÃ - THE WILD
VENOM: THE LAST DANCE

25

10

VENOM: THE LAST DANCE
CHUYỆN MA GIẢNG ĐƯỜNG - NĂM 3

21

06

CHUYỆN MA GIẢNG ĐƯỜNG - NĂM 3