MUA VÉ ONLINE

(*) Chọn vào suất chiếu để đặt vé trực tuyến

MEGA GS CAO THẮNG
Chọn phim
Chọn ngày
hot
BỘ BA QUÁI NHÂN [C16]

18

01

BỘ BA QUÁI NHÂN [C16]
ĐẠI CA HÓA SOÁI CA [C16]

18

01

ĐẠI CA HÓA SOÁI CA [C16]
TRỢ LÝ HẾT Ý [C16]

18

01

TRỢ LÝ HẾT Ý [C16]
NGƯỜI VỢ MA [C18]

18

01

NGƯỜI VỢ MA [C18]
hot
DIỆP VẤN NGOẠI TRUYỆN: TRƯƠNG THIÊN CHÍ [C18]

11

01

DIỆP VẤN NGOẠI TRUYỆN: TRƯƠNG THIÊN CHÍ [C18]
BẠN CHỈ SỐNG 1 LẦN [C16]

11

01

BẠN CHỈ SỐNG 1 LẦN [C16]
MA QUÁI [C18]

11

01

MA QUÁI [C18]
ĐƯỜNG VỀ NHÀ CỦA CÚN CON

11

01

ĐƯỜNG VỀ NHÀ CỦA CÚN CON
LINH HỒN TẠM TRÚ [C18]

11

01

LINH HỒN TẠM TRÚ [C18]
hot
CHỊ TRỢ LÝ CỦA ANH [C16]

04

01

CHỊ TRỢ LÝ CỦA ANH [C16]
7 THI THỂ [C18]

04

01

7 THI THỂ [C18]
CĂN PHÒNG TỬ THẦN [C16]

04

01

CĂN PHÒNG TỬ THẦN [C16]
hot
TRẠNG QUỲNH

05

02

TRẠNG QUỲNH
TÁO QUẬY

05

02

TÁO QUẬY
CUA LẠI VỢ BẦU

11

01

CUA LẠI VỢ BẦU
BÍ KÍP LUYỆN RỒNG: VÙNG ĐẤT BÍ ẨN

06

02

BÍ KÍP LUYỆN RỒNG: VÙNG ĐẤT BÍ ẨN
HAPPY DEATH DAY 2U

15

02

HAPPY DEATH DAY 2U
hot
HAI PHƯỢNG

22

02

HAI PHƯỢNG
VU QUY ĐẠI NÁO

22

02

VU QUY ĐẠI NÁO
hot
ĐẠI ÚY MARVEL

08

03

ĐẠI ÚY MARVEL
hot
THIÊN LINH CÁI

29

03

THIÊN LINH CÁI
hot
GODZILLA: KING OF THE MONSTERS

31

05

GODZILLA: KING OF THE MONSTERS
hot
X-MEN: PHƯỢNG HOÀNG BÓNG TỐI

07

06

X-MEN: PHƯỢNG HOÀNG BÓNG TỐI
hot
DỊ NHÂN THẾ HỆ MỚI

02

08

DỊ NHÂN THẾ HỆ MỚI