MUA VÉ ONLINE

(*) Chọn vào suất chiếu để đặt vé trực tuyến

MEGA GS CAO THẮNG
Chọn phim
Chọn ngày
49 NGÀY 2 [C13]

17

02

TÁCH BIỆT [C16]

17

02

VÒNG TRÒN TỬ THẦN [C16]

10

02

SÁT THỦ JOHN WICK PHẦN 2 [C18]

10

02

VÙNG ĐẤT QUỶ DỮ: HỒI KẾT [C18]

10

02

NĂM MƯƠI SẮC THÁI ĐEN [C18]

10

02

OAN HỒN BÁO THÙ [C16]

17

02

NGÔI LÀNG HẠNH PHÚC [C13]

10

02

BẠN GÁI TÔI LÀ SẾP [C13]

03

02

ĐẠI NÁO THIÊN TRÚC

24

02

BÓNG ĐÊM ĐẪM MÁU [C16]

10

03

SĂN LÙNG BÁU VẬT CỔ

24

03

LINH DUYÊN [C16]

24

02

SIÊU CHIẾN BINH

23

02

NGƯỜI ĐẸP VÀ QUÁI VẬT

17

03

NGƯỜI SÓI: TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG

03

03

49 NGÀY 2 [C13]

17

02