MUA VÉ ONLINE

(*) Chọn vào suất chiếu để đặt vé trực tuyến

MEGA GS CAO THẮNG
Chọn phim
Chọn ngày
hot
MORTAL KOMBAT: CUỘC CHIẾN SINH TỬ [NC18]

09

04

MORTAL KOMBAT: CUỘC CHIẾN SINH TỬ [NC18]
KIỀU

09

04

KIỀU
SONG SONG [NC16]

02

04

SONG SONG [NC16]
ẤN QUỶ - THE UNHOLY [NC18]

02

04

ẤN QUỶ - THE UNHOLY [NC18]
hot
GODZILLA VS. KONG [NC13]

26

03

GODZILLA VS. KONG [NC13]
ỐI TRỜI ƠI! CHUYẾN PHIÊU LƯU ĐẦY ‘THÚ’ VỊ [P]

26

03

ỐI TRỜI ƠI! CHUYẾN PHIÊU LƯU ĐẦY ‘THÚ’ VỊ [P]
hot
BỐ GIÀ - THE FATHER [NC13]

12

03

BỐ GIÀ - THE FATHER [NC13]
NGƯỜI NHÂN BẢN - SEOBOK [NC16]

15

04

NGƯỜI NHÂN BẢN - SEOBOK [NC16]
TRÙM CUỐI SIÊU ĐẲNG - BOSS LEVEL

23

04

TRÙM CUỐI SIÊU ĐẲNG - BOSS LEVEL
hot
TRẠNG TÍ PHIÊU LƯU KÝ [PƯ

30

04

TRẠNG TÍ PHIÊU LƯU KÝ [PƯ
THIÊN THẦN HỘ MỆNH

30

04

THIÊN THẦN HỘ MỆNH
hot
1990

21

04

1990
BẪY NGỌT NGÀO

14

05

BẪY NGỌT NGÀO
RỪNG THẾ MẠNG [NC16]

11

06

RỪNG THẾ MẠNG [NC16]
hot
GÓA PHỤ ĐEN - BLACK WIDOW

07

05

GÓA PHỤ ĐEN - BLACK WIDOW
ÁN MẠNG TRÊN SÔNG NILE ÁN MẠNG TRÊN SÔNG NILE
GIỮA TÂM DỊCH - SONGBIRD [R16]

22

01

GIỮA TÂM DỊCH - SONGBIRD [R16]
NGƯỜI LẮNG NGHE

05

03

NGƯỜI LẮNG NGHE
LẬT MẶT 48H [NC18]

16

04

LẬT MẶT 48H [NC18]
KIỀU

09

04

KIỀU